Qualifying results:  bLU cRU 65cc, 85cc & 125cc – St Jean d’Angely

 bLU cRU 125cc – Timed Practice: 

 bLU cRU 85cc – Timed Practice: 

This article continues below

 bLU cRU 65cc – Timed Practice: 

Pic: Niek Kamper